Bal - fotorelacja

Karnawał trwa! Jesteśmy po Balu Karnawałowm organizaowanym przez WTW Winów (Winowianie Trzeciego Wieku) oraz Seniorów z parafii w Chrząszczycach. Zapraszam do poświęcenia kilku chwil aby powspominać lub popatrzeć jak było. Dziękuję za organizację, zazngażowanie i obecność, a także za reportaż zdjęciowy! 

Zapraszam: http://folwark.org/2018/1/wino/index.php