Adoracja przed środą

Niedziela, poniedziałek i wtorek to dni modlitwy adoracyjnej. Zapraszam więc w te dni na Adorację Pana Jezusa do naszego winowskiego kościoła:

Niedziela:
     12.00 – męska Róża Różańcowa;
     13.00 – Siostry Szensztackie;
     14.00 – żeńskie Róże Różańcowe;
     15.00 – Godzina Miłosierdzia
     15.45 – zakończenie

Poniedziałek i wtorek:
     14.30 – Msza święta rozpoczynająca nabożeństwo eucharystyczne 
     15.00 – Godzina Miłosierdzia
     16.00 – Godzina Adoracji w ciszy
     17.00 – Godzina z Maryją;
     17.30 – Różaniec
     18.00 – Msza święta

Zapraszam do tego, aby każdy znalazł czas na osobistą modlitwę i nawiedził Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie!