Codziennie coś nowego

Wielki Post ze świętym ojcem Pio! Zapraszam codziennie do odkrycia "nowego słowa", które wypowiedział ojciec Pio. Teksty zaczerpnięte są z "Myśli Ojca Pio na wizytówkach" wydanych przez Wydawnictwo Serafin. Tych, którzy chcą posłuchać krótkiego komentarza do słów ojca Pio, i korzystają z fb zapraszam tutaj: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013359337898

22 marca 2018 Kto zaczyna kochać, ten powinien być gotowy na przyjęcie cierpienia.

21 marca 2018 Kochaj Pana Jezusa! Bardzo Go kochaj! I również dla miłości bardziej pokochaj wyrzeczenia. 

20 marca 2018 Bóg ubogaca tę duszę, która ogałaca się ze wszystkiego.

19 marca 2018 Jezus niech będzie światłem dla Twojej duszy...

17 marca 2018 Kiedy Jezus zobaczy cię upokorzonego aż do samej ziemi, to poda ci dłoń i sam pomyśli o podniesieniu cię do siebie.

16 marca 2018 Idź z radością przez życie, z sercem szczerym i otwartym.

14 marca 2018 Owszem, szukaj samotności, ale niech nigdy nie brakuje ci miłosierdzia wobec bliźniego.

13 marca 2018 Nawet dobrze wysprzątany, ale nieużywany pokój, do którego wracasz po ośmiu dniach, jest zakurzony i trzeba go na nowo posprzątać.

12 marca 2018 Nie chwal się swoimi cnotami, ale powtarzaj, że wszystko pochodzi od Boga!

11 marca 2018 Powtarzam ci: bądź czujny i nie martw się zbytnio o siebie!

10 marca 2018 Powierzam Cię Bożej dobroci i modlę się, by Ci błogosławił w realizacji zamierzonych przez Ciebie planów.

9 marca 2018 Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy!

8 marca 2018 Nie martw się o jutro, ale myśl o tym, jak dziś czynić dobro.

7 marca 2018 Życie obecne zostało nam dane nie po co innego jak dla osiągnięcia życia wiecznego...

6 marca 2018 Dlaczego prawie zawsze Ojciec płacze, gdy czyta Ewangelię? Czy wydaje ci się czymś małym, że Bóg rozmawia ze swymi stworzeniami? I że one Mu się sprzeciwiają? I że nieustannie ranią Go swą niewdzięcznością i niedowierzaniem?

5 marca 2018 Gdy zauważymy, że popadliśmy w duchowe zniechęcenie, starajmy się ożywić naszą wiarę i powierzmy się ramionom Boskiego Ojca, gotowego przyjąć nas zawsze, kiedy szczerze uciekamy się do Niego.

4 marca 2018 Dusza chrześcijańska niech nie dopuści do tego, by nawet jeden dzień przeminął bez rozważania męki Pana Jezusa.

3 marca 2018 Nie zniechęcaj się ani nie lękaj z powodu swojej nędzy i słabości, bo Bóg widzi wszystko, a dzięki swemu miłosierdziu nie odepchnął cię. Bóg nie odrzuca nędzników i ciebie też nie odrzuci, a nawet więcej: udzieli ci swojej łaski i umieści tron swojej chwały nad twoją nędzą i nikczemnością.

2 marca 2018 Niech twój dobry Anioł Stróż czuwa zawsze nad tobą i niech będzie przewodnikiem, który prowadzi cię po trudnych drogach życia. Jak pocieszająca jest myśl, że w pobliżu nas znajduje się duch, który nie opuszcza nas nawet na chwilę, od kołyski aż po grób, a nawet wtedy, gdy grzeszymy. Ten niebiański duch prowadzi nas i chroni niczym przyjaciel lub niczym brat.

1 marca 2018 Módlcie się pokornie i pamiętajcie, że po deszczu zawsze przychodzi rozpogodzenie, po ciemnościach światło, po burzach i nawałnicach cichy spokój.

28 lutego 2018 W gmatwaninie namiętności i przeciwności losu niech nas wspiera nadzieja nieskończonego miłosierdzia Bożego.

27 lutego 2018 Nie trać ducha podczas obecnych przeciwności: dopóki Twoje serce jest wierne Panu, On nie pozwoli, by ciężar utrapień przewyższył Twe siły.

26 lutego 2018 Nie rozpoczynaj żadnego dzieła bez poproszenia wcześniej o Boża pomoc. Tak czyniąc, otrzymasz łaskę świętej wytwałości.

25 lutego 2018 Nie kładź się nigdy spać, zanim nie zrobisz rachunku sumienia.

24 lutego 2018 Modlitwa jest istotą chrześcijańskiego życia. Bez modlitwy chrześcijanin byłby jak roślina pozbawiona powietrza i słońca.

23 lutego 2018 Niepokój jest jednym z największych zdrajców prawdziwej cnoty i prawdziwej pobożności.

22 lutego 2018 Bóg jest naszym Ojcem. Czy jest więc sens bać się takiego Ojca, który zapewnił nas, że bez Jego woli i Opatrzności nawet włos z głowy nam nie spadnie?

21 lutego 2018 W chwilach największej walki uciekaj się do modlitwy!

20 lutego 2018 Jeśli powinniśmy mieć cierpliwość w znoszeniu słabości innych, to o ileż bardziej powinniśmy ją mieć w stosunku do siebie.

19 lutego 2018 Powinieneś mówić do Pana Jezusa również sercem, a nie tylko wargami. 
 
18 lutego: Bycie kuszonym jest znakiem, że dusza podoba się Panu Bogu.
 
17 lutego: Im większe są cierpienia, tym większa jest miłość, jaką cię Bóg obdarza.
 
16 lutego: Nie dziw się swoim słabościom, ale uznaj siebie takim, jakim jesteś.
 
15 lutego: Nie trzeba uprawiać cudzego ogródka, ale własny.
 
14 lutego: Ach! Jakże cenną wartością jest czas! Szczęśliwi ci, którzy potrafią go dobrze wykorzystać!