Codziennie coś nowego

Wielki Post ze świętym ojcem Pio! Zapraszam codziennie do odkrycia "nowego słowa", które wypowiedział ojciec Pio. Teksty zaczerpnięte są z "Myśli Ojca Pio na wizytówkach" wydanych przez Wydawnictwo Serafin. Tych, którzy chcą posłuchać krótkiego komentarza do słów ojca Pio, i korzystają z fb zapraszam tutaj: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013359337898

18 lutego: Bycie kuszonym jest znakiem, że dusza podoba się Panu Bogu.

17 lutego: Im większe są cierpienia, tym większa jest miłość, jaką cię Bóg obdarza.

16 lutego: Nie dziw się swoim słabościom, ale uznaj siebie takim, jakim jesteś.

15 lutego: Nie trzeba uprawiać cudzego ogródka, ale własny.

14 lutego: Ach! Jakże cenną wartością jest czas! Szczęśliwi ci, którzy potrafią go dobrze wykorzystać!