Minutka ze Słowem

Pewnie nie jeden raz zaniedbania w medytacji nad słowem Bożym tłumaczyliśmy brakiem czasu. A wystarczy czasem chwila, dosłownie jedna minuta, która może przejść w kolejne minutki refleksji nad Pismem Świętym. Każdy czas ze Słowem Bożym ma znaczenie i wartość, zwłaszcza dla ludzi, którzy są zabiegani i niecierpliwi. Naprzeciw nim wyszedł ks. Eugeniusz Ploch, który przygotował już 4 tomik krótkich rozważań nad Ewangelią na każdy dzień, o wdzięcznym tytule: „Minutka ze Słowem”. Ksiądz Eugeniusz jest doktorem nauk teologicznych z zakresu duchowości, przez pięć lat był ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu, obecnie jest odpowiedzialny za duszpasterstwo akademickie Resurrexit w Opolu oraz Odnowę w Duchu Świętym na terenie Diecezji Opolskiej.

Pierwszy tom rozważań obejmuje okres Adwentu i Bożego Narodzenia, drugi Wielkiego Postu, trzeci Okresu Wielkanocy, a najnowszy 4 tom odnosi się do pierwszych 12 tygodni Okresu zwykłego.

Każda Minutka ze Słowem ma podobny układ, który wydaje się być bardzo praktyczny. Po stronie lewej znajduje się perykopa Ewangelii, przeznaczona na każdy dzień liturgiczny, zaś po stronie prawej krótkie rozważania. Każde z nich jest opatrzone intrygującym tytułem, a poniżej właściwe myśli do refleksji. Nie brakuje ciekawych i pouczających przykładów, opowiadań i relacji z różnych wydarzeń z życia autora. Często cytowane są trafnie dobrane fragmenty z Pisma Świętego. Autor zadaje wiele trudnych pytań, które skłaniają do refleksji nad swoim życiem. Każda kończy się modlitwą wpisaną w doświadczenie życiowe. Rozważania ks. Eugeniusza mają na celu wprowadzenie i zmotywowania do dalszej, indywidualnej modlitwy i życia w jej rytmie. Oprócz rozważań do dni powszednich, na końcu tomiku znajdują się Minutki do świąt i uroczystości. Ostatnie strony autor pozostawił wolne, by móc dopisać swoje „słowo” o słowie Bożym. Czytaniu sprzyja przejrzysty układ graficzny. Intrygujące są także okładki, które przedstawiają wierze kościołów ziemi raciborskiej. Atutem jest też niska cena, która nota bene wspomaga Duszpasterstwo AkademickieResurrexit działające w Opolu.