Ojciec PIO - rekolekcje

W weekend 23 - 25 sierpnia 2019 zapraszamy na Rekolekcje z Ojcem Pio, które odbędą się w naszym parafialnym kościele pw. Ducha Świętego w Winowie.
Wiodący temat rekolekcji: WIERNYMI BĄDŹCIE! 

Rekolekcje rozpoczną się w piątek o godz. 16.45 w kościele parafialnym.

Konferencje będzie głosić ks. Eugeniusz Ploch, proboszcz winowskiej parafii.

23 sierpnia 2019 (piątek)

godz.16.00 Zakwaterowanie osób chętnych w Domu Pielgrzyma
godz.16.45 Spotkanie uczestników rekolekcji w kościele – sprawy organizacyjne
godz.17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz. 19.00 k o l a c j a
godz.20.00 Droga Krzyżowa
godz.21.00 Apel Jasnogórski
godz.22.00 Nocne czuwanie – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej
godz.24.00 Msza św. w Sanktuarium

24 sierpnia 2019 (sobota)

godz.9.30 Modlitwy poranne
godz.10.00 Nabożeństwo pokutne
     Adoracja Najświętszego Sakramentu
     Możliwość przystąpienia do spowiedzi św.
godz.13.00 o b i a d
godz.15.00 Koronka do Ducha Świętego
godz.15.15 Nauka rekolekcyjna
godz.17.00 p o d w i e c z o r e k
godz.18.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną
godz.19.30 k o l a c j a
godz.20.30 spotkanie braterskie: Uśmiech Ojca Pio

25 sierpnia 2019 (niedziela)

godz. 9.00 Msza św. z homilią
godz.10.30 Konferencja panelowa w dolnej części kościoła
Z a k o ń c z e n i e r e k o l e k c j i i r o z e s ł a n i e
godz.12.00 o b i a d

W imieniu Grupy Modlitewnej Ojca Pio przy kościele oo. Franciszkanów w Opolu serdecznie zapraszamy!